Klantenservice

EthereumMiners.nl
ORNION B.V.
Krammer 8
3232 HE Brielle
Zuid Holland
Nederland

E-mail: [email protected]
KVK-nummer: 70564728
BTW: NL858375874B01
Rekeningnummer: NL96INGB0008309931
BIC: INGBNL2A

Vragen/Opmerkingen?
Heb je vragen op opmerkingen omtrent de webwinkel? Stuur dan een e-mail naar [email protected] en wij zullen je e-mail zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Klachtenafhandeling
Het is natuurlijk vervelend als je een klacht hebt over de dienstverlening zoals je die ervaren hebt. Toch vragen wij je vriendelijk om je klacht via een e-mail naar [email protected] te sturen.
Onze medewerkers zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Na ontvangst van je klacht ontvang je van ons een bevestiging, wij zullen je klacht binnen 3 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.


Klantenservice


Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product of een aangewezen bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je dient het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, dien je het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons te retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dien je zich richten naar de door de ons bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

BTW
Alle producten staan inclusief BTW vermeld.